...
 

26 Februarie
 
: Toetsreeks begin

12 Maart
 
: Beheerliggaam Verkiesing

21 Maart
 
: Menseregtedag

27 Maart
 
: Pretdag

28 Maart
 
: Skool Sluit, heropen 10 April

 

Weekprogram !!! 12 – 16 Februarie 2018
NB !!! Admin van die blad is nie altyd bewus van verandering en wysigings nie.

U MOET ONTHOU DAT HIERDIE BLAD INLIGTING VERSKAF VIR U BEPLANNING. ALLE INLIGTING VERSKAF IS ONDERHEWIG AAN VERANDERINGE. ONS KAN DIT NIE ALTYD DADELIK REGSTEL NIE DAAROM MOET OMSENDSKRYWES BESTUDEER WORD EN KINDERS MOET LUISTER NA AFKONDIGINGS EN DIT SO OORDRA AAN U AS OUER OF VOOG.

- AS U TWYFEL: KONTAK DIE SKOOL: 018 – 297 5003 of mlfickinfo@mweb.co.za 
- Skooldrag: Somersdrag.
- Skooltye: Maandag tot Vrydag:
- Gr. 1 en 2 : 07:30 tot 13:15
- Gr. 3 tot Gr. 7 : 07:30 tot 13:35
- Normale skoolprogram.

Sport oefening soos gereël deur die betrokke afrigters. Dit sluit in: (atletiek, rugby, netbal en hokkie)

Skaakoefeninge op Woensdae vanaf 13:40.
(Skaak word aangebied teen addisionele koste (Inskrywingsvorms en algemene inligting reeds aan al die leerlinge uitgedeel.)

Dinsdag 13 Februarie – Rugby inligtings - oueraand. Braai op die sportveld na die tyd. Begin 18:00.

VALENTYNSSOKKIE !!! – Donderdag 15 Februarie - Vanaf 18:00 tot 20:30. Slegs Gr. 6 en 7 ingeskrewe leerlinge van ML Fick word toegelaat.

Geniet die week !!!KLEREBANK TYE: MA TOT VR. 07:15 TOT 08:15 EN 12:45 TOT 13:45

 

   
 
                   
                   
    Uit die Kantoor        Atletiek     Rekenaarsentrum Koor      
    Personeel   Netbal Uitstappies Redenaars  

 
    Geskiedenis   Rugby Uitstallings Kultuurgeleenhede      
    Beheerliggaam   Landloop Kunslokaal Eistedfodd      
    Skoolfonds   Tennis Top 10        
    Naskool Sentrum   Krieket          
    Toelatingsvereistes   Hokkie          
    Algemeen   Skaak          
        Hokkie          
        Spesiale Prestasies          
                   
 

Die nuwe webtuiste word met trots ontwikkel en onderhou deur GSD Potch  - www.gsdpotch.com